Preview Mode Links will not work in preview mode

Frisk utan flum-podden


Mar 1, 2022

I avsnitt 62 återvänder vi kort till vinterbad, det är ju de tiderna nu. Kan det vara ett bra sätt att göra av med lite extra energi? Vi pratar sen om tillsatsen E171 (titandioxid) som EU nu förbjuder som tillsats i livsmedel efter att EFSA har gjort bedömningen att det inte kan uteslutas att ämnet kan orsaka skador på kromosomer och orsaka mutationer. Maria kommer osökt in på olika djurarters kromosomantal och om det kan vara kopplat till intelligens och sen svarar vi på flera lyssnarfrågor. 

Länkar till studier och program vi pratar om i avsnittet finns på: https://www.fortasana.se/fortasanabloggen/