Preview Mode Links will not work in preview mode

Frisk utan flum-podden

Jun 9, 2022

Maria gör självklart en uppdatering av Macchiarini-fallet, men sen ägnar vi resten av avsnittet åt vår gäst: psykologen Siri Helle som är aktuell med sin nya bok Känslofällan. Vi pratar med Siri om känslor, känslofällor, myter och mycket mer! 

Länkar till Siris böcker, TED-talk och debattartikel finns...