Preview Mode Links will not work in preview mode

Frisk utan flum-podden


Apr 7, 2023

Ett rykande färskt påskavsnitt av Frisk utan flum-podden kommer laddat med en lyssnarfråga om att börja om med löpning, en djupdykning inom rödljusterapins värld och kort om uppdateringen av de Nordiska Näringsrekommendationerna, NNR, som nu är ute på remiss. Glad Påsk! 

Länkar finns som vanligt på: https://www.fortasana.se/fortasanabloggen/