Preview Mode Links will not work in preview mode

Frisk utan flum-podden


Mar 6, 2024

Vi diskuterar en utdragen avrättningsmetod som nyligen användes i USA där kvävgas användes som avrättningsmetod. Ur ett respirationsfysiologiskt perspektiv tycker vi det låter jättekonstigt att man skulle bli medvetslös inom några sekunder av att andas in en inert gas, och det visade sig att det inte blev så heller....... Vi svarar också på några lyssnarfrågor och diskuterar en forskningsstudie kring proteinintag som fick en del uppmärksamhet i dagspressen för ett tag sedan.  

Länkar finns som vanligt på: https://www.fortasana.se/fortasanabloggen/