Preview Mode Links will not work in preview mode

Frisk utan flum-podden

Jul 26, 2023

Jessica och Maria spelar in från olika håll i skärgården. I det här avsnittet pratar vi om sommarens aspartamlarm, Maria konstaterar att hon nog lider av gå-i-landsjuka och så diskuterar vi ett instagraminlägg om svag vagusnerv – kan man ha det? 

Länkar finns som vanligt på: